Newsflash
De NewsFlash heeft tweemaal per maand informatie over de nieuwste ontwikkelingen op computer gebied.


Wilt u de NewsFlash ontvangen?

Stuur een mailtje naar
digital-denhaag.net

De laatste Newsflash bekijken
--Klik Hier--


Digi$tring
Het clubblad Digi$tring verschijnt 10 maal per jaar met nieuwtjes over soft en hardware.


Wilt u de Digi$tring ontvangen?

Stuur een mailtje naar
digital-denhaag.net

De laatste Digi$tring bekijken
--Klik Hier--


Linux Mint Cinnamon is een prima vervanger van Windows


Linux ondersteuning
Wat Linux betreft, ondersteunen wij de distributies Ubuntu, Mint en PCLinuxOS.


Heeft u hier vragen over, dan kunt u uw vraag mailen naar:


Leden websites
Enkele leden van Digital hebben ook een website.Harry van Reeken
Digital heeft gebruik mogen maken van foto's van Harry van Reeken.
Wil je meer van zijn "Haagse" foto's zien? kijk dan op zijn website.

Begrippen lijst

Letters vergroten en verkleinen
Voor senioren zijn de letterjes in sommige programma's of documenten vaak erg klein en dus slecht te lezen. Een simpele oplossing hiervoor is:
  • Hou de CTRL toets ingedrukt en gebruik de plus en min toets van het nummerieke toetsenbord om de tekst te vergroten of verkleinen.
  • Inplaats van de plus en de min toets van het nummerieke toetsenbord, kun je ook het scroll wieltje van de muis gebruiken.


Hier vindt u een verklaring van veel gebruikte computer termen en begrippen:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

 

A

Account Een persoonlijk abonnement bij een internet-provider.
Accumulator Speciaal register dat gebruikt wordt om mathematische en/of logische bewerkingen die in de centrale verwerkingseenheid (processor) plaatsvinden, op te slaan.
Adder Opteller. Voert rekenkundige bewerkingen uit in de processor.
Adres De specifieke plaats van data in het geheugen.
Adresbus Een verzameling lijnen/kanalen voor het transporteren van geheugenadressen tussen de verschillende computeronderdelen.
Adresregel Invoegvak in een browser voor het intypen van het internetadres.
ADSL Asymmetric Digital Subsciber Line - Vaste internetverbinding via telefoonlijn of kabel.
Alfanumeriek gedeelte van het toetsenbord met letters, cijfers en speciale tekens
Algoritme Rekenmethode/instructies toegepast in computerprogramma's.
Alias een verkorte naam van één of meer email-adressen
Aliweb Archie-achtige zoekmachine voor www
Allfiles bestand met alle bestandsnamen en korte beschrijvingen van een BBS of FTP-site
Alt. Adresverwijzing naar een bepaald type newsgroups
AltaVista zoekmachine voor www
Ampersand en-teken het teken: &
Analoog signalen in de vorm van golven, tegengestelde van digitaal
Anchor zelfde als hyperlink, highlighted woord, zinsdeel of beeld in een HTML-document dat als het wordt aangeklikt een onderliggend HTML-document in beeld brengt
Animatie bewegend grafisch beeld.
AND En-poortschakeling. Boleaanse EN-bewerking.
Anonymous ftp een openbaar toegankelijke computer met programma's die je gratis kunt ophalen
ANSI American National Standards Institute. De organisatie die internationale standaards voor de IT vaststelt, waaraan de PC zich conformeert
AOL America On Line; grote Amerikaanse access en service provider
Apestaart - @ -wordt uitgesproken als [at] - aanduiding in een email-adres tussen de inlognaam en machinenaam. B.v.: inlognaam@casema.nl
Applet speciaal programma geschreven in JAVA voor bijzondere effecten in webpagina's gebruikt in bijv. interactieve toepassingen zoals in games.
Applicatie programma of toepassing
Apps afkorting voor Applications
Archie een catalogus of zoekprogramma om informatie te vinden op het Internet
ArchiePlexForm zoekmachine van de Amerikaanse Nasa.
Archive of Archief Gecomprimeerd bestand of groep bestanden.
Argos zoekmachine voor www die gespecialiseerd is in het vinden van wetenschappelijke websites.
ARJ Oud archief-format.

ARPA Advanced Research Projects Agency, onderdeel van het amerikaanse ministerie van defensie om innovaties te stimuleren
Arpanet voorloper in 1969 van het internet, netwerk voor het uitwisselen van wetenschappelijke informatie van het Amerikaanse ministerie van defensie
Artikel zo wordt een bijdrage aan een nieuwsgroep ook wel genoemd
ASCII American Standard Code for Information Interchange, standaard code voor tekens/karakters op de computer
ASCII file een bestand dat uitsluitend tekst bevat en geen printcodes, zoals bijv. voor vet, cursief enz.
Asterisk sterretje, het teken *
AT&T American Telephone & Telegraph bell labratories bijgenaamd Ma bell
ATM Asynchronous Transfer Mode, telecommunicatietechniek voor intelligente netwerken die zich als computers gedragen
Attachment Bijlage, een computerbestand dat aan een email-bericht wordt toegevoegd en meegestuurd.
Attribuut Kenmerk van een bestand. Er zijn 4 kenmerken: Archief, Alleen lezen, Verborgen en Systeem.

B

Backbone Backbones zijn de ruggegraten van het internet. Zij kunnen via snelle verbindingen zeer veel data tegelijk doorsturen.
Backslash
streepje naar achteren ( \ )
Backup reservekopie
Bad guy Hacker die door een netwerkbeveiliging of firewall heen breekt.
Bandbreedte Maateenheid voor de hoeveelheid data die per tijdseenheid kan worden getransporteerd over een verbindingslijn.
Bandwidth Zie Bandbreedte
Baudrate Maateenheid voor de snelheid van een modem, vergelijkbaar met bps (bits per second).
BBS afkorting voor "Bulletin board system". Een computer waar andere computers kunnen inbellen
Bestand een data verzameling, dit kan een plaatje, tekst of muziek zijn. Ook wel file of document genoemd.
Besturingssysteem systeemsoftware die de interne werking van een computer of netwerk bestuurt zoals MS-DOS, Windows, NT en OS/2
Bill Gates oprichter en mede-eigenaar van Microsoft. Zeer bekende persoonlijkheid in de pc- en computerwereld. Gates was vindingrijk en durfde grote financiele risico's te nemen nu is hij een van de rijkste mannen ter wereld
Binary uit twee elementen opgebouwd
BIOS Basic Input/Output System, verzameling instructies voor de computer
Bit Binary digit. Cijfer met een digitaal talstelsel: tweetallige cijfers die slechts uit enen en nullen bestaan.
Bits per seconde Maateenheid voor de snelheid waarmee data verplaatst wordt. Een 28.8 modem ken 28.800 bits/sec ontvangen of versturen.
Bmp Windows bitmap
Bookmark 'Boekenlegger' - Netscape-term voor de Microsoft-term 'Favorieten' - het bewaren van een locatie van een pagina op het Internet zodat die eenvoudig is terug te vinden.
Booten starten van de computer
Bottom Up Van onder naar boven
Bounce onbestelbare en aan de afzender teruggestuurde e-mail, betekent terugkaatsen.
Bps Bits Per Second - aantal bits dat per seconde wordt ontvangen of verzonden.
Bracket Teksthaak - voorbeeld: [   ]
Brb Be right back - chat-afkorting voor 'ben zo terug'.
Breedband Transmissiemedium waarop informatiestromen over verschillende frequenties en onafhankelijke kanalen worden verzonden.
Browser Programma om de informatie van het world wide web mee te kunnen bekijken.
bSMTP Batched Simple Mail Transfer Protocol - Een manier om met één account meerdere email-adressen te creëren. 
BTW By the way - afkorting in email-correspondentie.
Buffer Gebied in geheugen waar tijdelijk gegevens opgeslagen kunnen worden.
Bug Een fout in een softwareprogramma
Bulkmail een e-mailbericht dat naar een groot aantal geadresseerde wordt of is verstuurd
Bulletin Board zie BBS
Busy in gesprek
BW Bandwidth zie bandbreedte
Bye Goedendag.
Byte Afkorting van by eight, acht bits digitaal getal.

C

C++ programmeertaal waarmee o.a. programma's voor Windows worden geschreven
CableWeb techniek van Siemens Nixdorf waarmee www via de kabel wordt aangeboden en onder MS Windows op gewone tv kan worden gebruikt
CalTech California Institute of Technology, tegenhanger van het Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Cancelbot zelfde als Knowbot, kunstmatig intilligent programmma of agent dat zelfstandig zoekopdrachten op het internet uitvoert
Carbon Copy elektronische kopie van een e-mailbericht
Carrier Detect functie van een modem om vast te stellen of een binnenkomend signaal een fluittoon of draaggolf (carrier) bevat
Cartridge verwisselbaar onderdeel van computer of printer
CC carbon copy
CCITT Consultative Committee for international Telegraph and Telephone, de organisatie voor telecom van de verenigde naties
CDF Channel Definition Format, Push-technologie van microsoft om webpagina's meer interactief te maken door het ongevraagd verzenden van programma's
CD-ROM Compact Disc- Read Only Memory
Cello een van de eerste browsers voor www
Cern Conseil Europeen pour la recherche Nucleaire, het europese onderzoeksinstituut voor deeltjesfysica, in 1989 was cern de geboorteplaats van het www.
CGI-scripts Common Gateway Interface. Verbinding tussen een webpagina en een database, b.v. voor een formulier of een tellertje.
Channel Een website wordt een channel zodra de inhoud dynamisch verstuurd wordt. Op verzoek kan informatie naar de gebruiker gestuurd worden (push technologie). 
Chatten Kletsen - direct contact onderhouden met meerdere personen tegelijk op het Internet via een chatkanaal. Meestal via toetsenbord en beeldscherm. Ook via microfoon en webcam.
Chip een geïntegreerde schakeling op een stuk halfgeleider materiaal
Cipher zelfde als geheimschrift, het systematisch versleutelen of versluieren van leesbare tekst naar een onleesbare code. Gebruik wordt gemaakt van sleutels die aan zowel de codeur als de decodeur bekend moeten zijn, geheimschrift wordt toegepast om bestanden in computers en gegevensstroom tijdens de transport te beveiligen
CIS Compuserve, information service
ClariNet grote newsgroup met actueel, algemeen en economisch nieuws via Unsenet clari.news.economy
Click...verbroken geeft aan dat een host de verbinding verbroken heeft
Clickrate weergave van het gemiddelde aantal malen dat een webpagina of hyperlink door gebruikers wordt aangeklikt
Clickshop zelfde als webstore,www-site ingericht als verkooppunt voor telewinkelen
Clickware software die via het internet te koop wordt aangeboden en met een muisklik kan worden besteld
Cliënt een programma dat werkt in combinatie met een elders geplaatste server
CLS Clear screen, wis het beeldscherm
Code zelfde als geheimschrift
Colon dubbele punt het teken :
.Com - Commercieel
COMET Cornell Macintosh terminal emulator, telnet versie van cornelll voor de mac met 3270 terminalemulatie voor de communicatie met IBM mainframes
Communicatiepakket een communicatieprogramma dat communiceren tussen computers onderling mogelijk maakt
Compatibiliteit uitwisselbaar; als ze elkaar kunnen vervangen
Com-poort de uitgang op de pc voor seriele gegevensoverdracht: bitstreams, een moderne pc beschikt over twee COM-poorten com1 en com2 voor het aansluiten van een modem en een muis, de printer uitgang wordt de parallelle poort genoemd
Comprimeren Softwarematig verkleinen van data zodat deze sneller verzonden kan worden.
CompuServe Access en service provider grote amerikaanse dienstverlener voor internet die als bulletin board is begonnen.
Compute berekenen
Configureren computer afstemmen op eigen wensen
Connect modemverbinding koppeling
Connector stekker van een kabel die een ingang (female) en uitgang (male) kan zijn
Contrast verschil in licht en donker
Converteren het omzetten in een andere code of taal
Cookie Koekje - hulpprogramma dat een special effect in een www-pagina mogelijk maakt. Als dit programma niet op de pc aanwezig is kan de host de gebruiker verzoeken het cookie-programma te ontvangen.
Cps Characters per second, een aantal tekens dat per seconde door een modem wordt ontvangen of verstuurd
CPSR Computer Professionals for Social Responsebility, organisatie die zich bezig houdt met de sociale gevolgen van computergebruik in het algemeen en het gebruik van internet in het bijzonder
CPU/CVE Central Processing Unit = Centrale Verwerkings Eenheid
CR Carrier return letterlijk wagenterugloop op het beeldscherm gaat de cursor terug naar het begin van de regel, meestal direct gevolg door een Line Feed
CRC Cyclic Redundancy Check, interne controle op de correcte verzending en ontvangst van een gegevensblok.
Crosslink Foutindicatie-term.
Cryptography zelfde als geheimschrift
CTS clear to send, signaal van een ontvangende computer aan een host dat alles klaar staat voor gegevensontvangst
CU Afkorting voor See You,tot ziens
CU2 afkorting See You Too
CUI W3 zoekmachine van de universiteit van Geneve
Cursor plaatsaanwijzer op het beeldscherm. Hier kun je het volgende teken typen
Cybercash zelfde als e-money, electronic money of elektronisch geld waarmee on-line bestellingen mee worden betaald
Cyberpunk newsgroup met intresse voor New Age, mystiek en blijde teokomstverwachtingen
Cyberspace een term van William Gibson, de plek tussen 1 of meerdere computers waarin dingen kunnen gebeuren

D

Dail up account Internet abonnement via de telefoonlijn
Data een term voor computergegevens
Databank een geordende manier van opslaan van computergegevens (data)
Database programma voor gegevensbeheer, ook databank
Datacommunicatie het uitwisselen van computergegevens
Datalink datacommunicatieverbinding
Deamon hulpprogramma dat voortdurend op de achtergrond actief is voor het uitvoeren van routinematige verwerkingstaken
Debunker betweter newsgoup-deelnemer of global chatter die andere en vooral bekende deelnemers tracht te kleineren
Decoder letterlijk het programma dat ervoor zorgt dat data geschikt gemaakt wordt voor andere toepassingen, zoals het ontvangen van computergegevens via de tv-kabel
Decompressie het weer "uitpakken" van data (zie ook comprimeren), zodat deze direct gebruikt kan worden
Default de oorspronkelijke instellingen van een programma of randapparaat ook wel fabrieksinstellingen genoemd
Defragmenteren het reorganiseren van een hard disk, na verloop van tijd worden bestanden in stukken opgedeeld en komen verspreid over de schijf terecht waardoor de teogangstijden toenemen. Een defragmentatieprogramma plaatst alle verspreide stukken weer netjes bij elkaar
Delete engels voor verwijderen
DES Data Encryption standard voorziet in algoritmen voor een veilige codering van te verzenden bestanden
DHCP Standaard protoco waarbij IP-adressen automatisch kunnen worden toegewezen, telkens als er een nieuwe verbinding gemaakt wordt
Dial-Up opbellen
Digicash zelfde als elektronisch geld
Digit binair cijfer of bit
Digitaal signalen in de vorm van aan of uit (1 of 0)
Digitale snelweg benaming voor het wereldomspannende internet
Digitale stad initiatief van Nederlandse steden om burgers kennis te laten maken met het internet, www en e-mail
DIP Dual In-line Package, dip-switches of kleine schakelaartjes op een add-in of insteekkaart die speciale instellingen mogelijk maakt
Direct e-mail het versturen door bedrijven en organisaties van e-mail berichten naar een groot aantal geadresseerden.
Disconnect verbreken van een verbinding ontkoppeling.
Diskdrive station waar diskette ingaat.
DNG lossless gecomprimeerd grafisch bestand. Geïntroduceerd door Adobe, ten stimulering van eenvormigheid van bestanden, geproduceerd door digitale fotocamera's. Spreek uit: Ding.
DNS Domain Name System, server van een Access provider, herkenbaar aan een nummercode. Een DNS-server vertaalt IP-adressen naar begrijpelijke letters.
Domeinnaam Naam van een Internet-netwerk. Dit is de naam van een netwerk dat deel uitmaakt van het internet.
DOS Disk Operating System, computerbesturingssysteem.
Double quote dubbel aanhalingsteken. Voorbeeld: "
Down Niet operationeel. Een computer of netwerk dat uitvalt is down.
Downloaden Het 'ophalen' van computergegevens van het Internet.
Draadloos LAN Een Local Area Network-verbinding om data draadloos over te dragen
DP Data processing zelde als EDP
Dpi Dots per inch, geeft schrepte van afbeelding aan
Drag-and-Drop het met de muis aanklikken, vasthouden, verslepen en loslaten van een bestandspictogram op een bestemmingsplaats zoals de prullenbak of het venster van een geopende applicatie, die zich al of niet in de taakbalk bevindt.
Driver stuurprogramma voor het aansturen van een randapparaat of een toepassing
DTP Desktoppublishing, opmaken van tekst en afbeeldingen voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, advertenties, pamfletten en folders.
DTR Data Transfer Rate. Hetzelfde als Throughput.
Dummy Testbestand of Test-string.

E

EARN European Academic Research Network, een netwerk waarin veel europese universiteiten wetenschappelijke informatie uitwisselen
EBCDIC Extendend Binary-Coded DecimalInterchange, IBM-standaard vergelijkbaar met maar niet compatible met ASCII en gebruikmakend van 8 in plaats van 7 bits
E-cash elektronisch geld
Echomail elektronosche post binnen een Bulletin Board System of een netwerk van BBS-en zoals Fidonet
EDI Electronic Data Interchange, netwerk waarin bedrijven administratieve gegevens uitwisselen en het elektronische betalingsverkeer afhandelen
Editor een programma om tekst te bewerken (editen)
EDP Electronic Data Processing, geautomatiseerde gegevensverwerking
E-form een voorgeprogrammeerd email invulformulier
Email Electronic mail - elektronische post - dataverkeer tussen email-adressen onderling.
Emailadres Het elektronische 'postbusadres'.
Emailserver Computer voor het verwerken van in- en uitgaande email-berichten. Meestal twee separate systemen.
Emf Enhanced Metafile
Emoticon mogelijkheid tot het weergeven van gevoelens of emoties in e-mail-berichten of een chat tussen kleinerdan- en groterdantekens zoals <grinnik>
Emulatie imiteren, terminal emulatie, een programma dat van een pc een bepaald type computerterminal maakt
Encryptie een programma dat documenten versleutelt zodat deze niet door anderen gelezen kunnen worden, een manier van geheimtaal
Enter-toets toets voor bevestiging van commando of voor het maken van een nieuwe regel
EOF End Of File, markering die het einde van een bestand geeft
Eudora een programma dat post (email) op de computer verzorgt
Euro-ISDN Europese versie van ISDN
Excite zoekmachine met een uigebreide database van webpagina's
Executable een uitvoer programma
Explorer www-browser van Microsoft
Extensie teovoeging
Extranet miniatuur besloten of openbaar Internet van een bedrijf of instelling dat stand-alone functioneert

F

Facsimile Het verzenden en ontvangen van papieren documenten via de telefoonlijn.
Fallback Terugval in de snelheid waarmee gegevens worden verstuurd en ontvangen.
FAQ Frequently Asked Questions. Een lijst met antwoorden op veel gestelde vragen.
Favorites bookmarks of bladwijzers binnen Microsoft's explorer
Fax Afkorting van Facsimile.
Feedback page Webpagina waarin gebruikers via een email-bericht op- en aanmerking kunnen maken.
Female Ingangszijde van een kabelconnector.
Fiber Glasvezel.
Fidonet Internationaal netwerk van Bulletin Boards voor uitwisseling van Echomail.
File Bestand of document.
File transfer overdracht van bestanden via datacom
File-id file indentification, kort tekstbestand met de bestandsnaam file-id.diz in een archive met een korte beschrijving van de toepassing
Filename bestandsnaam compleet met extensie
Fileserver centrale netwerkcomputer die programma's en bestanden van alle gebruikers opslaat
Filestats bestandsstatistiek
Finger Software waarmee je kan zien of een persoon een account bij een bepaalde Internet site of server heeft.
Firewall Een veiligheids voorziening om te zorgen dat er via het Internet geen toegang is tot een lokaal computer netwerk.
Flame Hooglopende ruzie tussen twee of meer deelnemers in de e-mail van een nieuwsgroep of forum.
Flash Met behulp van Flash kan een web site beweging bevatten. De bezoeker heeft daarvoor de flash plug-in nodig, de ontwerper heeft het Flash programma van Macromedia nodig. Met Flash kunnen onderdelen van sites worden gebouwd, of gehele web sites. Samen met breedband internet is Flash een voorbode van wat er komen gaat.
Font Lettertype-familie.
Forward Het doorzenden van een e-mail bericht.
Frame Door de auteur aan het public domain afgestane software, die gratis mag worden gebruikt en vrij mag worden verspreid.
Frames Een internet pagina kan in 'frames' ingedeeld worden. Je ziet dan dat de pagina op je beeldscherm bijvoorbeeld in 3 onderdelen verdeeld is. De meningen daarover zijn verdeeld. Enerzijds kunnen zij een pagina overzichtelijker maken, anderzijds vertragen zij de download-tijd. 
Freeware Gratis verspreide programma's.
FTP File Transfer Protocol. Een transportafspraak voor het direct kopiëren van bestanden via het internet, via een zelf in te geven server.
Fv1 Fax via het internet.

G

Gateway Hardware of software die als een soort tolk fungeert tussen twee verschillende programma's of computers die elkaar anders niet begrijpen. Dit wordt vaak gebruikt voor e-mail die tussen Internet sites en andere commerciële online services met hun eigen e-mail service wordt uitgewisseld (zoal America Online).
Geheugen
plaats in computer waar gegevens bewaard worden
Geluidskaart uitbreidingskaart waarmee muziek en andere geluiden vanuit de computer hoorbaar worden gemaakt
GIF Graphic Interchange Format, in webpagina's veel gebruikt grafisch beeldformaat dat is ontwikkeld door COMPUSERVE. Bijzondere eigenschap: bepaalde gedeelten kunnen transparant zijn.
Gigabyte 1024 Megabyte. Bij harddisks wordt meestal 1000 MB gebruikt voor 1 Gigabyte. 
Girotel programma voor betaalingsverkeer mer de postbank
Glasvezel zeer dunne glasdraad voor het transport van digitale gegevens in de vorm van lichtpakketjes
Global chat de mogelijkheid om on-line van gedachten te wisselen met geografisch verspreide deelnemers via het internet en gebruik makend van een chat-programma
Global village de wereld als een dorp poetische aanduiding voor het internet
Goodbye log-off, een BBS of netwerkserver verlaten en de lijnverbinding verbreken
Gopher Met behulp van een Gopher programma kun je Gopher menu's bekijken. Dit zijn menu's van pagina's of gegevens die op een server beschikbaar zijn.
GPS global positioning system, nauwkeurig plaatsbepalingssysteem dat gebruik maakt van satellieten en computernetwerken
Graphics plaatjes, afbeeldingen
Guest anonieme gastgebruiker in een netwerk of host
GUI Grafische User Interface, Bijv. Windows en OS/2

H

Hacken legaal cq. Illegaal inbreken op computers
Hack-tic vereniging van ps-gebruikers die zich toeleggen op het doorbreken van computerbeveiliging
Handshake communicatie tussen twee modems waarbij de server de client ondervraagt en identificeert naar onder andere bps, protocol en type computer
Harddisk Harde schijf of vaste schijf
Hardware Verzameling van tastbare onderdelen van de computer zoals monitor, vaste schijf, toetsenbord en systeemkast.
Header Een briefhoofd boven email bericht of een stukje herkenningsdata in bestanden.
Helpdesk een hulpdienst die via de telefoon helpt bij het oplossen van problemen met de computer
HG2I the hitchhikers guide to the internet, verplichte lectuur voor internetters
Hidden verborgen
Highlighted verlicht, gemarkeerd woord if zinsdeel op het beeldscherm dat wordt benadrukt
Highway Snelweg.
Hit Je hebt een 'hit' als een computer een gegeven van jouw site opvraagt.
Homepage een openings- of indexpagina van een website.
Host Een computer waarop ingebeld kan worden en die toegang geeft tot het Internet.
Hostnaam Naam van de computer die op het Worls Wide Web-netwerk is aangesloten.
HotBot kunstmatig intilligente zoekmachine
HP Hewlett Packard, amerikaanse it-leverancier
HTM extensie van een HTML-bestand
HTML HyperText Markup Language - een beschrijvingstaal in code voor pagina's op het Internet.
HTTP HyperText Transfer Protocol - een beschrijvingstaal waarmee pagina's verzonden worden op het World Wide Web.
Hyperlink Verwijzing naar een ander deel op dezelfde pagina of een verwijzing naar een ander document op het World Wide Web.
Hypertext Zinsdeel of beeld in een HTML-document dat als het wordt aangeklikt of met de muiswijzer wordt benaderd een onderliggend HTML-document in beeld brengt. Meestal voorzien van animatie.
Hytelnet database met teogangen tot een groot aantal bibliotheken en behulpzaam bij het zoeken naar documenten op onderwerpen, auteursnamen enz.

I

I3E zelfde als IEEE
IBM international Business Machines, amerikaanse computerfabrikant met vestigingen in vrijwel elk land ter wereld.
Ico Windows icon (icoon of pictogram)
ID identification, legitimatie
IDI Initial Domain Indentifier, onderdeel van een URL
Idle leegloop zonder activiteit, tijd waarin een computer if een actieve toepassing niets te doen heeft
IEEE Institute of Electrical and ElectronicsEngineers, internationale vereniging van ingenieurs die bij computerresearch zijn betrokken
IETF Internet engineering task force, werkgroep voor het vaststellen van protocollen en het oplossen van problemen op het www
Ikoon een klein grafisch plaatje dat een commando uitvoert als hierop geklikt wordt
ILSE Innovatie Leermiddelen en-methoden voor de sector economie. Ilse biedt op www de internet index voor nederland aan (zoekmachine)
Imagemap beeld op een website waarop de muis kan worden geklikt, het gevolg is afhankelijk van de plaats waarop in het beeld geklikt is
IMHO In My Humble Opinion naar mijn bescheiden mening
IMO In My Opinion - Volgens mij.
Inbelaccount Een inbelaccount is een abonnement op toegang tot de computer van je provider. 
Inbellen Contact leggen met een hostcomputer.
Inbelpunt Locatie van de computer een Internet Service Provider (ISP).
Inch 2,54 centimeter.
Index Inhoudsopgave.
Information highway Digitale snelweg.
Information retrieval Informatieopsporing met behulp van een zoekprogramma dat databases benadert.
Infoseek Zoekmachine.
Inkjetprinter Printer met een of meer inktpatronen.
Inktomi Zoekmachine
Inloggen Aanmelden bij een hostcomputer
Inlognaam Naam die bekend is bij de hostcomputer en toegang geeft tot het Internet.
INRIA Institute National de Recherche en infotmatique et en Automatique, een van de organisaties die het initiatief nam tot oprichting van www
Intel fabrikant van het bekenste merk microprocessor
Interface de manier presenteren op het Internet een mogelijkheid tot het communiceren tussen twee verschillende computers of randapparatuur
Internet Een groot aantal (miljoenen) computers die met elkaar communiceren via het Internet Protocol TCP/IP
Internetadres een uniek nummer van een computer die aangesloten is bij het Internet, een unieke naam van een Internetcomputer, een unieke naam van een email account op het Internet (naam@domein)
Internet-provider een aanbieder van Internet-accounts
InterNIC internet network information center, omvangrijke vergaarbak met informatie over het internet
Intranet Een intern en meestal besloten (bedrijfs)netwerk dat gebruik maakt van de internet-technologie.
IOW In Other Words - Met andere woorden.
IP Internet Protocol.
IP-adres Een nummerreeks, aan elke individuele computer toegewezen om de plaats van het apparaat in het netwerk aan te geven. Het zijn 4 getallen, b.v. 132.12.0.44 en er zijn geen twee computers met hetzelfde IP-adres. Netwerkcomputers (routers) kunnen hierdoor specifieke datapakketjes naar unieke adressen verzenden.
IR Information retreival
IRC Internet Relay Chat - een mogelijkheid om via het Internet 'real time' (direct) met anderen te praten. Er is een aantal met elkaar verbonden, grote IRC servers verspreid over de wereld. Iedereen kan een channel creëren en alles wat in een bepaalde channel getypt wordt, wordt door anderen in de zelfde channel gezien. 
ISDN Integrated Service Digital Netword, een soort telefoonverbinding die meer data kan transporteren dan een normale telefoonlijn; hierop zijn onder andere beeld en geluid van hoge kwaliteit mogelijk.
ISP Internet Service Provider - dienstverlener op het internet.
IT Information technology de automatisering.
ITU International Telecommunications Union internationale unie van de vroegere PTT.
I-way Het internet.

J

Java Java is een unieke 'network-oriented' programmeer taal, geschreven door Sun Microsystems. Het unieke van Java is dat het platform onafhankelijk is. Een Java programma kan zowel op IBM als ook Macintosh systemen geënstalleerd worden. 
Java Applet Een klein Java programma dat via het internet wordt geladen (net als html bestanden). Een Java Applet voegt vaak visuele effecten toe aan een web pagina.
Javascript/JScript Javascript is een soort afgeleide van Java Applets. JScript is een afgeleide van Javascript. JScript komt uit de koker van Microsoft. Een javascript geeft een web-pagina meer functionaliteit.
Joker een vervangend teken in een bestandsnaam
Joystick stuurknuppel, veel gebruikt bij computerspellen
JPEG Joint Photographic Experts Group - Standaard grafisch beeldformaat met voor de pc de extensie JPG
JPG zie JPEG

K

Kabel modem een apparaat dat via de tv-kabel toegang kan bieden tot het Internet
Kermit verouderd protocol voor gegevens overdracht via modems
Keyboard engelse term voor toetsenbord en muziekinstrument
Keyword sleutelwoord of toegangscode
Kewl Cool - Gaaf, keigoed (chat-term)
Kilobyte (Kb) - 1024 Bytes
Kloksnelheid Snelheid van bewerkingen, uitgedrukt in Megahertz
Kloon Geen merk-PC.
Knowbot Kunstmatig intelligent programma of agent dat zelfstandig zoekopdrachten op het internet uitvoert.
Koude start Computer opnieuw starten met de aan/uit knop.

L

LAN Local Area Network, een lokaal computernetwerk, meestal in een kantoor, maar ook thuis.
Laptop een kleine draagbare computer
Laserprinter printer die een pagina afdrukt met toner
LCD-scherm Liquid Cristal Display, vloeibare kristallen die gebruikt worden in bijv. schermen van notebooks en laptops
LF line feed, nieuwe regel
Link doorverwijzing naar een andere www-site of www-pagina
Linux Unix-achtig en veelzijdig besturingssysteem voor de pc
LISTSERV zeer omvangrijke verzameling van e-mail adressen voor het versturen van direct-email
Local locaal. Ter plaatse
Login Inloggen
Login-naam Meestal een internet-gebruikersnaam en het eerste deel van een email-adres. Beveiligd met een wachtwoord.
LOL Laughing Out Loud. Ik lach me rot
Lurker passieve gebruiker van global chat, leest alleen mee
Lycos veelgebruikte zoekmachine voor www en FTP van de Carnegie Mellon University

M

Macintosh een computersysteem van de fabrikant Apple, gebaseerd op een andere processor en het besturingssysteem van Apple: Mac/OS
Macro Programma geschreven in de taal van een toepassingsprogramma.
Mail-alias Een 'kind'-email-adres dat berichten doorsturen naar een ander 'moeder'-email-adres.
Mailbox Met wachtwoord beveiligde digitale postbus bij een internet-provider.
Mailing list Een serie email-adressen met een bepaald onderwerp. Sta je in een dergelijke lijst, dan kun je op gezette tijden een email ontvangen over dat onderwerp.
Mailprogramma een programma dat de elektronische post verstuurt en ontvangt (bijv. Eudora)
Mailreader programma voor het ophalen, lezel, schrijven, beantwoorden en verzenden van email afkomstig van en bestemd voor een POP-server
Mailtosser programma in een BBs dat dienst doet als postkantoor en er voor zorgt dat prive en publieke echomailberichten in de postbakjes van de geadresseerde terechtkomen
Mainframe grote computer, waaraan 'domme' terminals zijn gekoppeld
Male uitgangszijde van een kabelconnector
Matrixprinter printer waarbij naalden via een inktlint puntjes op papier printen. Alle puntjes tezamen vormen een teken
MCI-mail groot commercieel e-mail systeem
Megabyte 1 miljoen bytes aan gegevens
Megahertz 1 miljoen trillingen of impulsen per seconde
Microprocessor CVE, centrale verwerkingseenheid, het hart van de computer
Microsoft groot amerikaans softwarewarenhuis gesticht door Bill Gates en maker van o.a. het besturingssysteem MS-DOS, Windows en NT
Midframe zelfde als mini
MIDI Musical Instrument Digital Interface, koppeling voor computer met muziekinstrumenten
Midrange zelde als mini
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions - Internet standaard voor het versturen van email-berichten die tevens documenten bevatten. 
MIME types Behalve voor e-mail wordt MIME ook door web servers gebruikt om bestanden te identificeren. Een browser heeft een lijst van MIME types waarin ook staat welke software benodigd is om dat bepaalde type bestand te lezen. 
Mini Minicomputer - middelgroot computersysteem.
Mirror Een internetsite die een afspiegeling/kopie is van een orgineel. Mirrors worden op internetservers elders in de wereld geplaatst om de gegevensoverdracht in de regio's te versnellen.
MIT Massachusetts Institute of Technology - bekende universiteit en onderzoekslaboratorium in Boston.
Modem Modulator/Demodulator - Omzetter van digitaal naar analoog signaal en andersom. Nodig voor het verzenden van gegevens via een telefoonlijn of kabelaansluiting.
Moderator beheerder van en toezichthouder op een nieuwsgroep of forum.
Moederbord printplaat met elektronische verbindingen, waarop alle andere insteekkaarten en overige hardware is aangesloten
Monitor beeldscherm
Monochroom weergave in 1 kleur
Mosaic een browser voor het www
Mouse pad matje om de muis overheen te schuiven
MP multi processing, de mogelijkheid van een besturingssysteem om twee of meer programmataken gelijktijdig uit te voeren
MPEG Moving Picture Experts Group, standaard video beeldformaat met voor depc de extensie MPG
MS-DOS microsoft DOS besturingssysteem
MSN Microsoft network, mislukte poging van microsoft's bill gates om met windows 95 en nt het internet te beconcurreren en groter en belangrijker te maken
MTBF Mean Time Between Failure, maatstaf voor de betrouwbaarheid van een kritsch randapparaat als een harddisk
MUD multi-user dungeon, een netwerk voor het on-line gezamenlijk spelen van spelletjes
Multi-media Data-informatie waarbij meerdere media, zoals beeld, geluid en tekst is geëntegreerd.
Multi-tasking meerder taken tegelijkertijd uitvoeren
Multi-user door meerdere gebruikers tegelijkertijd aan te werken

N

Navigator zie browser
NC net(word)pc minimaal uitgevoerde pc zonder HD en randapparaten en uitsluitend bruikbaar als werkstation in een lan of wan
NCP network control protocol, intern protocol dat waakt over de betrouwbaarheid van een netwerk
Nerd deskundige en autoriteit van grote feam of iemand die denkt dat hij dat is.
.NET
- Netwerk - het Microsoft-platform om XML-webservices te kunnen gebruiken. Voor de thuisgebruiker zijn Visual Basic .NET, Visual-C++ .NET Visual C# .NET beschikbaar. Benodigd is het .NET Framework, dat is te downloaden van de website van Microsoft.
Netizen 'Bewoner' van het Internet. Het woord is afgeleid van 'citizen' en verwijst naar iemand die Internetbronnen gebruikt.
Netquette Gedragsregels voor internetgebruikers vooal email en global chat.
Netscape Browser voor het World Wide Web.
Netsurfing Een tocht op het Internet.
Netvertising Adverteren via het Internet.
Netwerk Aaneengeschakelde computers.
Newbie Een 'new being' op het Internet. Iemand die nieuw is op het Internet en dus nog niet bekend met de terminologie, software, netiquette etc.
Newsgroup Nieuwsgroep - emailgebied voor uitwisseling van berichten en nieuws tussen abonnees over een bepaald onderwerp. Er zijn duizenden nieuwsgroepen op het World Wide Web.
Newsreader Programma voor het lezen, schrijven en beantwoorden van algemene- en priveberichten afkomstig van Usenet.
NIKOS Zoekmachine voor het internet van Rockwell Network Systems.
NIST National Institute of Standards and Technology - Amerikaans bureau dat industriestandaards ontwikkeld.
Nitwit Leek - beginnend gebruiker zonder veel kennis en ervaring.
NLQ Near Letter Quality, afdrukkwaliteit bij een matrixprinter.
Node Zie host.
Notebook Kleine, draagbare computer.
NSA National Security Agency, amerikaanse instantie die toeziet op de veiligheid van het dataverkeer.
NSCA Telnet populaire en gratis versie van telnet die ook FTP biedt.
NT New Technology, gestandaardiseerd open netwerkplatform op basis van Microsoft's windows en intel-technologie
NTP Network Time Protocol. Standaard voor het instellen van de interne systeemklok van de computer via een netwerk. De interne computerklok wordt dan gebruikt voor het instellen van de juiste tijd/datum voor cookies en SSL

O

Offline geen contact hebbend met een andere computer
Off-line mailreader programma waarmee je emailberichten kunt lezen schrijven en beantwoorden zonder contact te hebben met een host van je provider
Online Op de lijn - Met een computer in verbinding staan met het Internet.
Operating system Computerbesturingssysteem.
Optische schijf Opslagmedium met gedigitaliseerde licht- of laserstraal.
.Org - Organistatie.
Organizer Elektronische agenda.
OS Operating System.
OS/2 Operating system versie 2 - grafisch georiënteerd besturingssysteem van IBM voor de PC.
Overschrijven Het (opnieuw) vastleggen van gegevens op de plek waar deze informatie al stond.

P

Pageing Roepen - in een bbs het aanroepen van de Sysop met het verzoek de Chatbox te openen voor een directe communicatie via het toetsenbord en beeldscherm.
Pakket een reeks samenhangende programma's
Palmtop zeer kleine computer die in de hand kan worden gehouden en gevoed wordt door penlite batterijen
P&P Plug-and-Play, standaard voor het probleemloos aansluiten, instaleren en configureren van randapparaten en insteekkaarten
Parallelle poort een uitgang, meestal voor printer, waarbij 8 bits gelijktijdig worden aangeboden
PARC Palo Alto Research Center, het researchlaboratorium van Xerox corporation waar veel innovatieve producten worden ontwikkeld
Password Wachtwoord dat samen met de username (gebruikersnaam) zorgt voor contact met of privileges op het Internet.
Pbm Portable bitmap
PBX Private Branch eXchange, gewone telefoonaansluiting
PC Personal Computer
PCMCIA Personal Computer Memory Card International Assocation, gestnadaardiseerde klein formaat connectors voor het aansluiten van apparaten op bv. Notebooks-pc's.
Pcx Zsoft Paintbrush - grafisch bestand.
PD Public Domain
PDF Portable Document Format. Bestandsformaat, ontwikkeld door Adobe, dat op meerdere platforms (besturingssystemen) is te openen.
Pearl Practical Extraction and Reporting Language - Een programmeertaal waarmee CGI-scripts geschreven worden. 
Peer to Peer directe dataverbinding tussen twee remote computers
Pentium moderne microprocessor voor de pc
Peripheral zelfde als randapparaten.
Pgm Portable Graymap
PGP Pretty good privacy, een versleutelprogramma dat zorgt voor het versleutelen van bestanden op het Internet (in diverse landem verboden)
PI Planet Internet, bekende Access en service provider
Pictogram ikoon, symbool, plaatje
Ping communicatieprogramma dat controleert of een hostcomputer op een ip-adres of domainnaam bereikbaar is
PKZip een compressieprogramma vvor MS-DOS en WINDOWS computers
Platform omgeving, een platform kan op hardware of software of op beide slaan, windows nt is een open platform
Plug-in Toegevoegd datapakket, aan een bestaand programma gekoppeld. In een browser actief kunnen bijv. windows-documenten als word-, excel- en powerpointdocumenten gelezen worden terwijl deze software zelf niet op het systeem aanwezig is. Ook grafische filters verschijnen vaak als Plug-in.
Png Portable Network Graphic (spreek uit: ping).
POP Post Office Protocol - bezorg- en ophaalsysteem voor e-mail. Een pop mailreader of newsreader kan gebruikmaken van POP2 of Pop3, respectievelijk voor twee of drie pogingen.
Pop3 Username / POP Loginnaam voor het ophalen en versturen van email-berichten. Ophalen: pop.provider.nl - Verzenden: smtp.provider.nl
Port computeruitgang voor o.a. printer en de modem
Portable Draagbaar
Portal Internetpagina met een verzameling links naar andere sites.

Powerpoint presentatieprogramma van mocrosoft waarmee veel demo's met animaties worden gemaakt voor verspreiding via het internet.
Ppm Portable Pixelmap
PPP Point to Point Protocol - een protocol wat gebruikt wordt om in te bellen naar het Internet en via een TCP/IP connectie met het Internet verbonden te zijn. 
Printer apparaat om gegevens mee af te drukken
Processor de centrale verwerkingseenheid, het hart van de computer
4004 Eén van de eerste 4-bits Intel microprocessors
4040 De 4-bits opvolger van de 4004
6502 Een 8-bits processor van Motorola die werd gebruikt in de Commodore VIC 20
6510 Een 8-bits processor van Motorola die werd gebruikt in de Commodore 64
8008 De eerste 8-bits processor van Intel
80286 Typenummer van een processor van Intel. Deze 16-bits processor werd gebruikt in AT-computers en was verkrijgbaar in snelheden van 6 t/m 16 MHz.
80287 Mathematische co-processor (rekenprocessor) voor de 80286
80386 Typenummer van een 32-bits processor van Intel. Geïntroduceert in 1985. De chip bestond uit 275.000 transistoren. Deze was verkrijgbaar in snelheden van 16 t/m 40 MHz.
80387 Mathematische co-processor voor de 80386
Procomm datacommunicatieprogramma voor de pc
Prodigy groot netwerk van IBM en search met een gateway naar het internet, betekent wonderkind.
Propellerhead zelfde als nerd.
Protocol een serie afspraken om gegevens via netwerken te transporteren.
Provider Internet-aanbieder of datacommunicatiebedrijf.
Proxy server Programma op een beveiligde computer dat eenrichtingsverkeer toestaat met internetgebruikers die zich voor de firewall bevinden. Wordt veelal gebruikt om bepaalde verzoeken te filteren. Opgevraagde webpagina's worden op de proxy server geparkeerd, zodat ze later sneller kunnen worden gedownloaded.
Pse Please - alstublieft.
PSTN Public Switched Telephone Network, niet beveiligd en voor het publiek toegankelijk telefoonnet
Public domain publiek domein, alle werken van de geest, waaronder computerprogramma's, waarop geen auteursrechten rusten
Push opdringerige technologie waarbij ongevraagd software wordt verstuurd naar gebruikers van webbrowsers

Q

Query zoekopdracht in een database
Queue wachtrij
QuickTime plug-in software voor het weergeven van bewegend beeld
Quit log-off
Quote citaat, tekst of tekstdeel in een reply van een emailbericht uit het oorspronkelijke bericht
Quote enkel aanhalingsteken
QWERTY de naam van een toetsenbordindeling

R

Raid Redundant Array of Independent Disks (vrij vertaald: Uitgebreide opstelling van onafhankelijke disks). Deze techniek wordt gebruikt om een diskvolume sneller en/of veiliger te maken door het volume te verdelen over meerdere harde schijven. Meerdere configuraties zijn mogelijk; raid-nul is onveilig, want als één harddisk het begeeft bent u alle gegevens uit het Raid-volume kwijt.
RAM
Random Access Memory (werkgeheugen).
Randapparatuur apparaat voor in- en uitvoer van gegevens, zoals printer en monitor.
Raw Raw Image Data - lossless gecomprimeerd grafisch bestand (zie ook DNG).
Read me leesmij-bestand, geeft toelichting op het gebruik van het programma
Reboot herstart van een computer
Record een aantal gegevens die logisch bij elkaar horen
Registry (register) Windows database met gegevens over het besturingssysteem en geïnstalleerde software.
Rekenblad spreadsheet
Remote op afstand, aan de andere kant van de lijn
Reply geschreven antwoord ontvangen
Reservekopie backup
Resolutie geeft schrepte van letter of beeld aan
ROM Read Only Memory, permanent geheugen, kan niet in worden veranderd
Router Apparaat voor het verbinden van netwerken met meerdere computers. Staat meestal tussen de modem en de computer, maar kan ook in de modem zelf zijn ingebouwd of zelfs software-matig worden geïnstalleerd (dat laatste wordt ook Gateway genoemd).
RS232C Standaard voor datacommunicatie via de seriele com-poort van de PC.
RSA Gestandaardiseerd codeer- en decodeersysteem voor geheimschrift dat gebruik maakt van publieke- en privésleutels.
RSN Real Soon Now - zeer binnenkort (chat-uitdrukking).
RTS Request To Send - signaal van een zendende computer ter controle of de computer aan de andere kant van de lijn klaar is voor gegevensontvangst.

S

SATAN acroniem voor security administrator tool for auditing networks, zelfstandig werkend programma dat op het internet sites bezoekt, de beveiliging controleert en daarover verslag uitbrengt
Script programma in macrotaal
SCSI small computer systems interface, gestandaardiseerd wijze van comminiceren van randapparaten met besuringssoftware
Search engine Zoekmachine.
Security Certificate Informatie (vaak in de vorm van een tekstbestand) die door het SSL protocol gebruikt wordt om een veilige verbinding tot stand te brengen. 
Self extracting archive Zelf uitpakkend gecomprimeerd bestand.
Semicolon Puntkommateken. Voorbeeld: ;
Seperator Scheidingsteken. Voorbeeld: |
Seriële poort Uitgang waarbij de informatie bit voor bit wordt aangeboden (muis, toetsenbord).
Server Centrale computer die de internet-toegang en andere diensten verzorgt.
Service Center Dataruimte op de server van de provider, waar de abonnee een aantal kenmerken kan wijzigen.
Service Provider Dienstverlener die behalve toegang tot het internet diensten aanbiedt zoals email, FTP, WWW en zoekfaciliteiten met behulp van een zoekmachine.
SET Secure Electronic Transaction - beveiligingsstandaard voor electronisch betalingsverkeer.
SFX Self EXtracting file - EXE-bestand dat een of meer gecomprimeerde bestanden bevat en dat bij opstarten automatisch de bestanden uitpakt.
Shareware Software die vrij mag worden gekopieert en verspreid en die bedoeld is als probeer- of evaluatieversie van een commercieel programmaproduct.
Shell account Internet-verbinding via de UNIX shell van de hostcomputer.
SIG special interest group, een doorgaans kleine groep van BBS- of internetgebruikers die via echomail of email informatie uitwisseld over een gespeciliseerd onderwerp als het kweken van orchideeen of het onderhouden van paranormale contacten met buitenaardse beschavingen
Signature handtekening onder een emailbericht, worden samengesteld uit tekens van de ASCII-tekenset en vaak kunstig versierd met tekeningen, logo's, enz.
SIMTEL FTP site van het amerikaanse leger. Simtel bevat een enorme hoeveelheid public domain en shareware software
Site of Website: een plek of locatie op het Internet. Meestal een verzameling webpagina's.
Slash schuine streep
Slip Serial Line Internet Protocol - Een inmiddels ouderwetse standaard om via een standaard telefoonlijn en een modem naar het Internet in te bellen. SLIP is vervangen door PPP. 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol - in gebruik bij de uitwisseling van email tussen pc's en POP-severs onder Unix.
SNA systems network architecture, netwerkarchitectuur van IBM
Sockets bibliotheek met netwerkfuncties voor alle netwerkapplicaties
Softbot Intelligente agent, zelfde als knowbot.
Software Computerprogramma's of -bestanden.
Soundcard Geluidskaart.
Spam Ongewenste email of grote hoeveelheid berichten.
Spider Simpele zoekmachine voor World Wide Web.
Splitter Apparaatje dat signalen plitst, b.v. internet/TV of ADSL/telefoonlijn.
Spreadsheet Elektronisch rekenblad.
Sprintmail Email-systeem van sprintnet en daterend uit de tijd van arpanet.
SSID Identificatienaam van een draadloos netwerk. Communicatie is alleen mogelijk tussen aansluitingen met dezelfde SSID.
SSL Secure Sockets Layer. Standaard voor het verzenden van vertrouwelijke data over het internet.
Stand-Alone zelfstandig, niet afhankelijk van een netwerk of andere computer
Starter beginneling
Stats statistische gegevens over bijv. het aantal keren dat een programma is gedownload of een webpagina is bezocht.
Streaming media Continue stroom van beeld en/of geluid. Wordt direct afgespeeld zodra het binnenkomt tijdens downloaden.
String een reeks ASCII-tekens
Subnetmask Een instelling die wordt gebruikt om een netwerk op te delen in kleinere netwerken.
Subscribe opdracht in hoofdletters in een emailbericht waarmee je je abonneert op een newsgroup
Super highway het internet zie ook digitale snelweg
Surfen Rondzwerven/navigeren op het Internet
SurfNet netwerk van de nederlandse universiteiten op het internet
Sysop SYStem Operator, de beheerder van BBS
Systeemkast de kast met elektronische onderdelen van de computer

T

Tag aanhangsel, ter afsluiting van een emailbericht een korte, kernachtige uitspraak of citaat van personlijke of algemene aard
TAR comprimeer/decomprimeerprogramma voor te verzenden en ontvangen emailberichten
TCP Transport Control Protocol
TCP/IP Transmission Cotrol Protocol/Internet Protocol - Een datatransmissie protocol waarop het Internet is gebaseerd. Door dit protocol kunnen computers met verschillende besturingssystemen met elkaar communiceren.
Telecom Telecommunicatie.
Telefax zie Fax.
Telnet Met Telnet kan contact worden gemaakt met een willekeurige computer op internet, b.v. bibliotheken.
Teleshopping zie Telewinkelen.
Telewerken De mogelijkheid om thuis te werken, de thuis-PC maakt dan via het internet als netwerk-PC deel uit van een bedrijfsnetwerk.
Telewinkelen De mogelijkheid om via internet producten te bestellen.
Telix Bekend en veelgebruikt datacommunicatieprogramma voor de Pc voor zowel MS-DOS als Windows.
Telnet Terminal emulatieprogramma dat de PC een computerterminal laat nabootsen.
TGA Truevision Targa - grafisch bestand.
Thoughput Mate van gegevensoverdracht uitgedrukt in data transfer.
Thread een doorlopende discussie in een of meer emailberichten of newsgroups
TIA thanks in advance, bij voorbaat dank
TIF Tagged Image File format, standaard grafisch beeldformaat (ook: TIFF).
Tilde slangetje, karakter. Voorbeeld: ~
Toner inktpoeder voor kopieerapparaat of laserprinter.
Top Down Van boven naar beneden.
Trackball Soort muis waarbij het balletje met de hand gedraaid wordt.
Tracker Volgsysteem om anoniem het gedrag van webbezoekers te traceren.
Transfer Overdracht, het overbrengen van bestanden van de host naar de pc of omgekeerd.
Trojan horse Trojaans paard, kwaadwillend programma dat iets anders doet dan de gebruiker verwacht.
Trumpet winsock Dail-up-programma voor Windows.
TSR Terminate and Stay Resident, programma dat -in geheugen aanwezig- op de achtergrond actief is.

U

UART universal asynchronous reveiver/trans-mitter, chip in een modem die zenden en ontvangen van bitstreams op selheden hoger dan 26k6 mogelijk makkt
Uitbreidingsslot sleuf in de systeemkast voor uitbreidingskaart
Underscore onderstrepingsteken
Unix het meest gangbare computerplatform op het Internet
UNSUBSCRIBE opdracht in hoofdletters in een emailbericht waarmee je je abonnement op een newsgroup of direct emailservice opzegt.
Up in bedrijf. Een functionerende computer of netwerk
Up and running uitstekend functionerend
Upgrade nieuwe versie van een programma
Upload het versturen van bestanden
URL Uniform Resource Locator, een reeks lettertekens om een specifieke webpagina op het internet te identificeren en te koppelen.
Usenet zeer omvangrijk on-line bulletin board voor nieuwsgroepen.
User-id zie inlognaam
Utility hulpprogramma
UUENCODE Unix to Unix Encoding - Een methode om bestanden van Binary naar ASCII (tekst) te vertalen zodat ze via het Internet als email verstuurd kunnen worden. 
UUCP Verouderd email-systeem in een groot netwerk van Unix computers dat wordt beheerd door de non-profit organisatie UUNET.
UUNET zie UUCP

V

Vaporware Waardeloze software.
Virtueel Niet tastbaar.
Virus Computerdata die schade kan aanrichten aan computersystemen en -bestanden.
Virus scanner Programma dat virussen kan opsporen en uitschakelen.
VR Virtual Reality, optische illusie die de gebruiker in staat stelt in een niet bestaande digitale wereld rond te kijken en interactieve handelingen te verrichten.
VRML virtual reality modelling language. Nieuwe taal waarin interactieve teopassingen worden ontwikkeld

W

WachtwoordZelfbedachte, geheime code, liefst niet korter dan 5 karakters.
W.A.N.
Wide area network, een netwerk dat computers in meerdere gebouwen met elkaar verbindt
WA World Access
Wais Wide area information service, een programma dat gebruikt wordt om in databases op trefwoord te zoeken.
WAP Wireless Application Protocol - Vereenvoudigd internetverkeer tussen mobiele telefoons.
WARP zie OS/2
Web kort voor www
Webadres zie URL
Webcam Digitale videocamera ter ondersteuning van gebruikerscontact via internet.
Webcrawler zoekmachine van de universiteit van Washington.
Webmaster Website-beheerder.
Webpagina Onderdeel van een website.
Website Een groep web-pagina's onder verantwoordelijkheid van een persoon of organisatie.
Webstore www-site ingericht als verkooppunt voor telewinkelen.
Whizkid Begaafde of talentvolle computergebruiker of programmeur, vaak van jeugdige leeftijd.
WHOIS zoekopdracht voor het vinden van bijzonderheden over personen die in webpagina's worden genoemd
Wildcard zie Joker
Widget hardware-matige oplossing voor een computerperiferieprobleem.
Window venster
Windows Een grafische interface voor MS-DOS computers
Winsock Sockets bibliotheek voor widows-toepassingen die van TCP/IP gebruik maken
Wintel Samentrekking van windows en intel waarmee de pc-technologie wordt bedoeld
Wizard Bij uitstek deskundige.
WLAN Draadloze LAN-verbinding.
Wold Wide Web (www) een net van computers over de gehele wereld dat bestanden uitwisselt via HTTP, email, Telnet, IRC, FTP en Usenet. Dus het geheel van alle hypertext servers (HTTP servers) die HTML pagina's met tekst, plaatjes, muziek, enz. kunnen weergeven.
Word-wrap Het automatisch doorschuiven van tekst naar de volgende regel.
WWWC World Wide Web Consorium.
Wysiwyg What You See Is What You Get. Een programmadocument dat op het scherm zichtbaar is, wordt exact zo uitgeprint.

X

Xerox Amerikaans computerbedrijf bekend om zijn innovaties, o.a. op het gebied van datacommunicatie, computers en kopieermachines
Xfer afkorting voor transfer
Xmodem protocol voor gegevensoverdracht via modems.
XP Benaming van een Microsoft besturingssysteem voor PC's (eXPerience=ervaring)
XS4ALL een van de grootste access en service providers van nederland

Y

Yahoo veelgebruikte zoekmachine voor www
Yell zie pageing
Yep ja, inderdaad
Ymodem mider vaak gebruikt protocol voor gegevensoverdracht via modems

Z

Zine Undergroud publicatie die ook via www wordt verspreid.
ZIP Extensie die aangeeft dat een bestand met PKZIP is gecomprimeerd.
Zipdisk Beveiligde diskette met een veel hogere opslagcapaciteit als normale diskettes.
Z-modem Een protocol voor het verzenden of ontvangen van bestanden.
Zoekmachine Dienstverlenend programma op HTTP en FTP waarmee op trefwoorden of combinaties van trefwoorden kan worden gezocht naar websites en files, b.v.:

Google http://www.google.nl/
Yahoo http://www.yahoo.nl/
Alta Vista http://nl.altavista.com/
Lycos http://www.lycos.nl/
Ftp ftp://www.ftpsearch.com/
Ik wil het nu http://www.ikwilhet.nu/
Ilse http://ilse.nl/
Rubrieken http://www.rubrieken.com
Vinden http://www.vinden.nl/
Zoeken http://www.zoeken.nl/
Zoek het http://www.zoekhet.nl/
Zoekhulp http://www.zoekhulp.nl/
Multi-search http://www.metacrawler.com/