Newsflash
De NewsFlash heeft tweemaal per maand informatie over de nieuwste ontwikkelingen op computer gebied.


Wilt u de NewsFlash ontvangen?

Stuur een mailtje naar
digital-denhaag.net

De laatste Newsflash bekijken
--Klik Hier--


Digi$tring
Het clubblad Digi$tring verschijnt 10 maal per jaar met nieuwtjes over soft en hardware.


Wilt u de Digi$tring ontvangen?

Stuur een mailtje naar
digital-denhaag.net

De laatste Digi$tring bekijken
--Klik Hier--


Linux Mint Cinnamon is een prima vervanger van Windows


Linux ondersteuning
Wat Linux betreft, ondersteunen wij de distributies Ubuntu, Mint en PCLinuxOS.


Heeft u hier vragen over, dan kunt u uw vraag mailen naar:


Leden websites
Enkele leden van Digital hebben ook een website.Harry van Reeken
Digital heeft gebruik mogen maken van foto's van Harry van Reeken.
Wil je meer van zijn "Haagse" foto's zien? kijk dan op zijn website.

Lidmaadschap

Aanmelden
Hoe kunt U lid worden van de Computer Hobby Club Digital.
Op de clubdagen kunt U zich aanmelden als nieuw lid van de Computer Hobby Club Digital, Uw lidmaatschap gaat in zodra uw betaling is ontvangen. Betalingen kunnen contant op de clubdag of per post- bankrekening worden voldaan.

Betalingen per post- bankrekening hebben onze voorkeur,
Postrekening NL26INGB0003791476 t.n.v. Computer Hobby Club Digital, Zevenhuizen.

Na inlevering van het inschrijfformulier en betaling van de contributie is er een periode van drie maanden waarin beide partijen kunnen aftasten of het lidmaatschap aan de beoogde verwachting voldoet.

Informatie over de verenigingcontributie
De verenigingcontributie is vast gesteld per kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december. Wie na 1 juli lid wordt betaald over dat kalenderjaar de helft van de contributie. (€ 7,50)
De contributie is als volgt opgebouwd:
  • Lidmaadschap - € 15,00 per kalenderjaar.
  • Gezinsleden onder de 18 jaar zijn bij het lidmaadschap in begrepen.
  • De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Niet leden
Voor personen die (nog) geen lid zijn van de Computer Hobby Club Digital gelden de volgende regels:
  • Zij hebben de eerste twee clubdagen vrij toegang.
  • Bij een volgend bezoek worden zij geacht lid te worden.
  • Voor hen gelden dan ook de contributievoorwaarden zoals hierboven beschreven.

De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Heeft nog U vragen? klik hier: info@digital-denhaag.net