Newsflash
De NewsFlash heeft tweemaal per maand informatie over de nieuwste ontwikkelingen op computer gebied.


Wilt u de NewsFlash ontvangen?

Stuur een mailtje naar
digital-denhaag.net

De laatste Newsflash bekijken
--Klik Hier--


Digi$tring
Het clubblad Digi$tring verschijnt 10 maal per jaar met nieuwtjes over soft en hardware.


Wilt u de Digi$tring ontvangen?

Stuur een mailtje naar
digital-denhaag.net

De laatste Digi$tring bekijken
--Klik Hier--


Linux Mint Cinnamon is een prima vervanger van Windows


Linux ondersteuning
Wat Linux betreft, ondersteunen wij de distributies Ubuntu, Mint en PCLinuxOS.


Heeft u hier vragen over, dan kunt u uw vraag mailen naar:


Leden websites
Enkele leden van Digital hebben ook een website.



Harry van Reeken
Digital heeft gebruik mogen maken van foto's van Harry van Reeken.
Wil je meer van zijn "Haagse" foto's zien? kijk dan op zijn website.

AVG privacy wet


Na 25 mei 2018 geld de AVG-wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming); een nieuwe privacywet voor de hele Europese Unie. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat is AVG
AVG vervangt de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verandert daarmee van een landelijke in een Europese wet. De wet treedt op 25 mei 2018 in werking.
Letterlijk gaat AVG over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. Globaal komt de nieuwe wet op het volgende neer:

De privacyrechten van de eindgebruiker (bijvoorbeeld een lid, vrijwilliger of werknemer van je vereniging) worden uitgebreid.
Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheid voor het veilig verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens. Ook hengelsportverenigingen.
De wet geeft toezichthouders meer mogelijkheden voor handhaving. Boetes kunnen oplopen tot maximaal € 20 miljoen.

Wat te doen
Elke vereniging moet straks inzichtelijk hebben welke gegevens van welke (groepen) personen, op welke plek(ken) zijn opgeslagen en waarom (doel). Daarnaast moet duidelijk zijn wie toegang heeft tot deze persoonsgegevens (intern en extern) en dat veilig met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

Het bestuur is er druk mee geweest.


Algemene Voorwaarden & Privacy Klik Hier!
Privacy Verklaring Digital Klik Hier!